Giá : Theo thời điểm hằng ngày
Mô tả sản phẩm

Moisture : 12.50%

Admixture : 0.10%

Black : 0.10%

Broken : 0.50%

On Sieve No.18 : 90.00%
Sản phẩm cùng loại

Robusta Unwashed Grade 1

Giá: Theo thời điểm hằng ngày
Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CÀ PHÊ ĐÀ LẠT  (VINACAFE DALAT)
Địa chỉ: 115 QL20 - Hiệp Thạnh - Đức Trọng - Lâm Đồng
Điện thoai: 02633.841.376     Fax: 02633.841.018
Website: www.vinacafe-dalat.com
Email : info@vinacafe-dalat.com

Maps
© Copyright 2014 www.vinacafe-dalat.com, all rights reserved.
Thiết kế bởi webso.vn